किस्ता तिर्न ढिलो हुँदा बैंकले लग्यो भैंसी

तपाईको प्रतिक्रिया